Chọn Nguồn Khác

Star

TV Show

Ciné

Musik

Beauty & Fashion

Đời sống

Xã hội

Thế giới

Sport

Học đường

  • Cô giáo "cứ 20/11 là đóng cửa"

    Cô giáo ấy tới ngày 20/11 là đóng cửa, không nhận quà của học sinh. Nhưng cô nhớ tên từng người thầy đã dạy mình cách đây gần nửa thế kỷ, những học trò kể cả lớp đầu tiên.